Integrale massage

Wat is intergrale massage?

Integrale massage is een helings- en bewustwordingsweg om mensen via aanraking te begeleiden naar het herstellen van de balans in het lichaam en het begeleiden van mensen om inzicht te krijgen in de dieperliggende oorzaken.

De wereld om ons heen vraagt elke dag erg veel van ons. 
Zowel geestelijk als lichamelijk worden we vaak belast met positieve en negatieve invloeden.
Doordat er vaak geen tijd is, of te weinig tijd genomen wordt om al deze invloeden te verwerken, worden ze opgeslagen in het lijf.


Daardoor kunnen allerlei klachten ontstaan, zoals vermoeidheid, hoofdpijn, rugklachten, slapeloosheid en nog veel meer gezondheidsklachten.
Integrale massage is er op gericht om rechtstreeks door te dringen tot in de diepe kern van wie je bent, zodat er een diepe heling van binnenuit kan ontstaan.

Het zelfhelende vermogen van het lichaam wordt geactiveerd.
De cliënt wordt uitgenodigd om via massage weer in contact te komen met zijn of haar lichaam. En zo de emoties die onbewust zijn opgeslagen in de verschillende lagen van het lijf los te laten.
Daarbij heeft de massage ook de eigenschap om het lichaam op energetisch niveau te herstellen.

L.O.S.

 Lichaam

     Ontdekken

          Sensitiviteit

L.O.S. Massage is aangesloten bij

de klachten- en geschillenregeling
Zorg voor ZZP.

L.O.S. Massage is ook te vinden op:

www.massage-info.nl