L.O.S. Integrale massage

BeuningenWie is Lucette Domensino


 

Tijdens mijn loopbaan in de gezondheidszorg heb ik met veel verschillende mensen mogen werken. 
Er zijn vaak mooie, diepgaande gesprekken geweest.
Toch merkte ik dat er tijdens die gesprekken mensen waren die veel onverwerkte emoties hadden en daardoor lichamelijke klachten bleven houden.


In het verleden heb ik regelmatig mensen gemasseerd. Door deze aanraking kwamen er diepgaande gesprekken op gang. Het was voor mij duidelijk dat praten én aanraking onbewust invloed op elkaar hadden. 
Hierdoor ben ik op zoek gegaan naar een andere, betere manier om mensen te helpen. 


In de tijd dat ik als integraal masseur werkzaam ben, heb ik bij veel mensen mooie resultaten mogen bereiken.

Ondanks dat, blijf ik me voortdurend ontwikkelen in nieuwe technieken en methodes, om nóg meer ingangen te vinden, zodat ik meer mensen kan helpen.  


Voor mijn behandeling hanteer ik het volgende tarief:

 

  • Intakegesprek: gratis

  • 90 minuten massage: 70 euro

Behandeling kan desgewenst ook bij u thuis plaats vinden. Hiervoor zal een reiskostenvergoeding voor in rekening worden gebracht.

Betalingen uitsluitend contant afrekenen, na afloop van de behandeling.

  

Geef ook eens een massage bon cadeau!

  

Mijn contactgegevens


Mocht je interesse hebben en/of nog vragen hebben, dan kun je me altijd bellen 
of even langskomen.


Lucette Domensino, Integraal masseur


Molenstraat 64
6641 BK Beuningen
telefoon: 06-26294398
los.massage@gmail.com

Openingstijden:

maandag 9.00 - 18.00

dinsdag 9.00 - 18.00

woensdag 9.00 - 18.00

donderdag 9.00 - 18.00

vrijdag, zaterdag en zondag gesloten 

 

 

 


 

 Masseurs in Beuningen, Druten, Neder-Betuwe, Overbetuwe

 L.O.S. Massage is ook te vinden op www.massage-info.nl

 Huisregels

1. Voor aanvang van de eerste behandeling zal ik je een aantal vragen stellen over jouw medische verleden.

2. Ben je reeds onder behandeling van een arts, specialist of therapeut dan kan ik je vragen eerst te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.

3. Gebruik van medicijnen dien je altijd te melden.

4. Ik ben niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.

5. Ten allen tijde dient de gemasseerde het ondergoed aan te houden.

6. Afspraken kunnen worden gemaakt per mail, voorkeur gaat uit naar telefoon.

7. In verband met de hygiëne worden de badlakens die eigendom zijn van L.O.S. massage na elke behandeling gereinigd.

8. Roken is niet toegestaan in de behandelruimte en daarbuiten.

9. Bij zwangerschap voor aanvang massage graag even melden.

10. Bij griep of verkoudheid, graag voorafgaand aan de massage contact opnemen.  

11. L.O.S. Massage is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van Zorg voor Zzp.DOWNLOAD Privacy Statement
AVG Privacy Statement L.O.S. Massage
AVG L.O.S. Massage Beuningen.pdf (29.2KB)
DOWNLOAD Privacy Statement
AVG Privacy Statement L.O.S. Massage
AVG L.O.S. Massage Beuningen.pdf (29.2KB)

 

 AVG Privacywetgeving


Massage praktijk L.O.S. Massage
Molenstraat 64
6641 BK Beuningen
telefoon 06-26294398
los.massage@gmail.com
www.los-massage.nl
KVK 66554829
BTW nummer NL165239256B01

 

AVG Privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming in. De nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU hetzelfde. Er zijn dus een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik als therapeut aan moet voldoen wanneer ik gegevens van u vastleg.

 

De maatregelen

Wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daar om vraagt, kan ik deze laten zien.
In het register van verwerkingsactiviteiten neem ik het volgende op:

A. Een omschrijving van de persoonsgegevens die ik verwerk van u als cliënt

B. Een beschrijving van de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verwerkt worden

C. Hoe wordt u als client geinformeerd  

D. Wie hebben inzage in uw cliëntendossier

E. Welke organisatorische en technische maatregelen genomen zijn om de persoonsgegevens te beveiligen

F. Hoe ga ik om met een datalek

G. Klachten, vragen


AVG register van verwerkingsactiviteiten.

 

A: Omschrijving van de persoonsgegevens die ik verwerk van u als cliënt:

Hieronder ziet u welke persoonsgegevens ik van u vraag en bewaar:

·        Naam, adres, postcode, woonplaats

·        Geboortedatum

·        Telefoonnummer

·        Beroep

·        E-mailadres

·        Bijzondere en/of medische persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het optimaal uitvoeren van mijn behandelingen. Mochten er gedurende uw behandelingen wijzigingen optreden in uw medische situatie dan dient u dit te melden.

 

B: Beschrijving van de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verwerkt worden:

1. Contactgegevens:
Contactgegevens heeft mijn praktijk nodig om afspraken te maken of te annuleren.
E-mailadressen gebruikt mijn praktijk om contact te houden met mijn cliënten.

2. Bewaartermijn:
Ik bewaar uw gegevens maximaal 3 jaar na het laatste contact en wordt daarna vernietigd.

3. Beroepsgeheim:
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht. Ik ga zorgvuldig om met uw privégegevens.

4. Minderjarigen
Indien de cliënt minderjarig is heeft deze toestemming nodig van zijn ouders/voogd om een behandeling te genieten.
Ik ben niet gehouden aan de geheimhoudingsplicht (en het beroepsgeheim) wanneer een wettelijke bepaling mij verplicht bepaalde informatie aan een derde te verstrekken. In deze gevallen zal een afweging gemaakt moeten worden door mij om van de wettelijke mogelijkheid gebruik wil maken.
In de praktijk is het bijv. mogelijk om zonder toestemming gegevens te verstrekken aan het Bureau Jeugdzorg, wanneer dat noodzakelijk is om kindermishandeling te stoppen of een redelijk vermoeden daarvan te laten onderzoeken.
Minderjarigen zijn zelf bevoegd om toestemming te geven voor het doorbreken van de zwijgplicht in geval van hulp die nodig is of zij denken nodig te hebben in geval van mishandeling of misbruik.

C: Hoe wordt u als client geïnformeerd?

Ik informeer u mondeling over de dossierplicht tijdens de intake, uw persoonlijke gegevens worden gevraagd en geef u uitleg waarom deze noodzakelijk zijn en wat ik hier verder mee doe. U ontvangt tevens dit formulier om door te lezen.

De maatregelen welke L.O.S. Massage heeft genomen voor de AVG Privacywetgeving staan ook op de website van L.O.S. Massage. De website van L.O.S. Massage is voor een ieder toegankelijk via internet. Deze website is alleen informatief. Via de website worden géén persoonsgegevens gevraagd of afspraken geïnitieerd. Afspraken worden telefonisch of per mail met mij gemaakt. Een ieder die de website van L.O.S. Massage via internet bezoekt doet dat op eigen verantwoording.

 

D: Wie hebben inzage in uw cliëntendossier?

Ik ben werkzaam als zelfstandige zonder personeel, zodat ik de enige ben die toegang heeft tot de dossiers. Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


E:  Welke organisatorische en technische maatregelen genomen zijn om de persoonsgegevens te beveiligen:

Ik werk met papieren cliëntendossiers met daarin de persoonsgegevens en medische informatie. Deze worden in een afgesloten ruimte bewaard .
L.O.S. Massage werkt met een digitaal cliëntendossier, welke alleen wordt gebruik voor naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres.
Beveiliging van persoonsgegevens is voor L.O.S. Massage van groot belang.
L.O.S. Massage zorgt ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Voor de boekhouding maakt L.O.S. Massage een factuur voorzien van uw naam, adres en behandeldatum.


F. Hoe ga ik om met een datalek?

Binnen 72 uur na het datalek maak ik een melding hiervan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer nodig meld ik het datalek aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).


G. Klachten, vragen:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van deze privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met L.O.S. Massage.